Anveo Mobile App / Dokumentacja skryptu Anveo / Rekordy: Pobieranie i ustawianie danych / Pobieranie wartości pola za pomocą GETVALUE
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Pobieranie wartości pola za pomocą GETVALUE

object GETVALUE(string Fieldname);

Example:
MESSAGE('Customer Name is ' .. Customer:GETVALUE('Name'));

Użyj tej funkcji, aby zwrócić wartość pola.