Anveo Mobile App / Dokumentacja skryptu Anveo / Rzutowanie wartości wejściowej na typ danych
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Rzutowanie wartości wejściowej na typ danych

Poniższa funkcja służy do rzutowania wartości wejściowej na typ danych string.

tostring(input)