Anveo Mobile App / Dokumentacja skryptu Anveo / Szczegóły rekordu i pola
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.