Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

GETCOLUMNCAPTION

string Record:GETCOLUMNCAPTION(
  string FieldName);

Example:
SalesHeader:GETCOLUMNCAPTION('Posting Date');
returns column caption Posting Date in your language

Zwraca tłumaczenie pola.