Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

GETTABLECAPTION

string Record:GETTABLECAPTION();

Example:
Customer:GETTABLECAPTION();

Zwraca nazwę tabeli.