Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

GETTABLENO

int Record:GETTABLENO();

Example:
Customer:GETTABLENO(); 
returns 18

Zwraca liczbę tabel.