Anveo Mobile App / Dokumentacja skryptu Anveo / Tworzenie nowych, edytowanie i usuwanie rekordów
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.