Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

DELETE, DELETEALL

bool DELETE(bool runTrigger = true, 
  bool scriptHandleException = false);

example:
Customer:DELETE();

Użyj tej funkcji, aby usunąć rekord.

bool DELETEALL(bool runTrigger = true, 
  bool scriptHandleException = false);

example:
Customer:DELETEALL();

Użyj tej funkcji, aby usunąć wszystkie rekordy w zestawie rekordów.