Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

INSERT

bool INSERT(bool runTrigger = true,
  bool scriptHandleException = false);

example:
Customer:INSERT();
Customer:INSERT(false);

Użyj tej funkcji, aby wstawić nowy rekord.

runTrigger definiuje, czy uruchomić lokalny wyzwalacz aplikacji mobilnej i domyślnie, czy uruchomić również wyzwalacz OnInsert-table w Microsoft Dynamics podczas synchronizacji. Zachowanie synchronizacji jest zdefiniowane w codeunit ACF App Events.

scriptHandleException = true: Jeśli wystąpi błąd, Anveo Script wyświetli komunikat o błędzie i zatrzyma wykonywanie. Zwracana wartość nie jest dostępna.
scriptHandleException = false: Jeśli wystąpi błąd, wartość zwracana jest ustawiana na false. Anveo Script nie wyświetli komunikatu o błędzie, a obsługa błędów musi być wykonywana w ramach skryptu.