Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Zmienne środowiskowe

Następujące funkcje są dostępne do pobierania informacji w kontekście interfejsu użytkownika.

Funkcje związane z nagrywaniem i stronami:

Funkcje związane z synchronizacją:

Funkcje związane z użytkownikiem i urządzeniem:

Funkcje związane z językiem: