Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

DEVICEID

string DEVICEID();

Zwraca unikalny identyfikator urządzenia. Jest on tworzony przez Anveo podczas pierwszej instalacji. Pozostaje on niezmieniony do momentu odinstalowania aplikacji.