Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

GetAnveoUser

Record GetAnveoUser();

Zwraca rekord tabeli ACF Anveo User, który jest ustawiony na bieżącego użytkownika Anveo.

Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, należy dodać bibliotekę LIB_USER do skryptu Anveo.

Example:
local AnveoUser = GetAnveoUser();
if (AnveoUser:GETVALUE('Relation Type') == 2) then
   MESSAGE('My relation code is Customer No. ' .. 
      AnveoUser:GETVALUE('Relation Code'));
end;

Ten przykład pokazuje, jak uzyskać kod relacji bieżącego użytkownika Anveo.