Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

GETLASTSUCCESSSYNC

datetime GETLASTSUCCESSSYNC();

Zwraca czas ostatniej udanej synchronizacji, w tym lokalnego przetwarzania danych.