Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

GETLASTSYNCCOMP

datetime GETLASTSYNCCOMP();

Zwraca czas ostatniej odebranej synchronizacji z zadania SENDRECVONLY.
Może to być używane w kontekście synchronizacji w tle w połączeniu z timerem, który uruchamia synchronizację w tle co xx sekund.