Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

GETTEXT

GETTEXT(string NameOfTextConstant);

Example:
MESSAGE(GETTEXT('TEXTCODE'));

Pobierz stałą Anveo Text w bieżącym języku użytkownika. Ustawienie odpowiednich stałych tekstowych w Dynamics w konfiguracji Anveo Client Suite.