Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

GLOBALLANGUAGE

int GLOBALLANGUAGE();

Zwraca identyfikator języka, na przykład 1033 dla języka angielskiego (USA).