Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

GLOBALLANGUAGECODE

string GLOBALLANGUAGECODE();

Zwraca kod języka, na przykład ENU dla języka angielskiego (USA).