Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

PAGE('GETDEVICEINFO',...)

string PAGE('GETDEVICEINFO', string Type);

Example:
MESSAGE('Model:' ..   
  PAGE('GETDEVICEINFO','MODEL')); 

Zwraca informacje o środowisku. Dostępne są następujące wartości:

  • MODEL
  • SCREEN
  • OS
  • OS_VERSION
  • ANVEO_VERSION
  • ANVEO_BUILD
  • PROTOCOL_VERSION
  • ANVEO_CORE.