Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

PAGE('GETPAGECODE')

string PAGE('GETPAGECODE');

Example:
if PAGE('GETPAGECODE')=='CUSTOMER_LIST' then …

Zwraca kod bieżącej Anveo Page.