Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

PAGE('ISCARD')

bool PAGE('ISCARD');

Example:
if PAGE('ISCARD') then …

Zwraca wartość true, jeśli bieżąca Anveo Page jest kartą.