Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

PAGE('ISLIST')

bool PAGE('ISLIST');

Example:
if PAGE('ISLIST') then …

Zwraca wartość true, jeśli bieżąca Anveo Page jest listą.