Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Rec

Rec

Example:
MESSAGE(Rec:GETVALUE('Name'));

Jeśli lista nie jest pusta, zmienna Rec zawiera aktualnie wybrany rekord. Karty zawsze mają rekord. Nie jest możliwe uruchomienie karty bez rekordu.

Przykład wyświetli nazwę klienta w oknie dialogowym, jeśli zostanie uruchomiony na karcie klienta lub liście klientów.