Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

scrRec

scrRec

Example
if scrRec then ...

Źródło Zapis listy, np. klienta na liście zamówień sprzedaży, jeśli Anveo Page została otwarta za pośrednictwem listy/karty klienta.