Anveo Mobile App / Dokumentacja skryptu Anveo / Zmienne, warunki, funkcje i pętle
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.