Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Definicja globalnej zmiennej tekstowej

variable1 = variable1 .. variable2;

example:
myText = 'new' .. ' Text';