Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Definicja zmiennej lokalnej.

local variable= value;

example: 
local Customer = Record('Customer');
local isValue = false;