Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Deklaracja zmiennej lokalnej

local variable;

Example: 
local myVariable;

Deklaracja zmiennej lokalnej. Ta zmienna jest ważna tylko do następnego end;