Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Funkcje z parametrami

function functionName(Parameter1,Param2,...)
  return variableName;
end;

Deklaruje funkcję z parametrami. Wartość zwracana jest opcjonalna.