Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Pętla For

for i = startValue, endValue, step do
  ...
end;

example:
for i = 1, 10, 0.5 do
  ...
end;