Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Pętla While

while condition do
  ...
end;

example:
while i <= 5 do
  i = i + 1
end;