Anveo Mobile App / Dostosuj interfejs użytkownika
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Dostosuj interfejs użytkownika

Duża część funkcjonalności może być zdefiniowana w prosty sposób i całkowicie bez konieczności programowania dzięki oprogramowaniu Anveo Client Suite w programie Client. Aby uzyskać zrozumiałą konfigurację z dużą elastycznością jednocześnie, Anveo Client Suite oferuje kilka opcji dla bardziej złożonych form obrazowania i procesów, które wykorzystują kod C/AL lub Anveo Script, aby mieć wpływ na wygląd i zachowanie klienta. Funkcje te zostały opisane bardziej szczegółowo w tym rozdziale.