Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Dostosowania w C/AL

Cała logika biznesowa Anveo Web Portal jest realizowana bezpośrednio w Dynamics Z tego powodu wszystkie dostosowania dla klientów internetowych są przechowywane jako kod C/AL. W kolejnych sekcjach przedstawiono codeunits ACF management i ACF Events, które odgrywają centralną rolę w adaptacji i funkcjonalności.

Oprócz codeunits ACF Module Mapping i ACF Events – wraz z własnymi modułami – możesz również dostosować formularze i tabele, które są dostarczane z Anveo Client Suite. Jednak zdecydowanie odradza się wprowadzanie zmian w formularzach i tabelach, ponieważ utrudnia to instalację aktualizacji Anveo Client Suite i nie można zagwarantować, że klient podłączony do Anveo Client Suite nadal będzie sprawny. Należy pamiętać, że zmiany w codeunit ACF Module Mapping powinny być dokonywane tylko w częściach kodu oznaczonych komentarzem “Module Mapping”, w przeciwnym razie niektóre funkcje Anveo Client Suite nie są wykonywane poprawnie.