Anveo Mobile App / Dostosuj interfejs użytkownika / Zarządzanie synchronizacją
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Zarządzanie synchronizacją

W Anveo Mobile App” znajdziesz przycisk na każdym ekranie, aby rozpocząć synchronizację z . Domyślnym zachowaniem jest uruchomienie pełnej synchronizacji.
Jednak w niektórych sytuacjach będziesz potrzebował lepszej kontroli nad zachowaniem synchronizacji. Aby zdefiniować zestaw reguł w oparciu o Anveo Script, dodaj kod akcji do menu głównego użytkownika’, pole OnSyncAction. Jeśli ustawiony jest kod akcji, synchronizacja zostanie uruchomiona przy użyciu polecenia Anveo Script SYNC_DB.
Funkcja ta pozwala na bardzo elastyczne definiowanie zachowań synchronizacyjnych, które chcemy opisać na naszej stronie internetowej. Przykłady można znaleźć w kodzie działania SYNC_MGMT.

Jeśli w kodzie OnSync-Action Code popełniłeś błąd składni, nie będziesz już mógł uruchomić synchronizacji przy użyciu przycisku synchronizacji. Aby rozwiązać tę sytuację, przejdź do podmenu głównego użytkownika’w menu Anveo Mobile App„, wybierz Synchronizacja i rozpocznij manualną, pełną synchronizację. Ten przycisk jest zawsze dostępny i zawsze rozpoczyna pełną synchronizację.