Anveo Mobile App / Dostosuj interfejs użytkownika / Zarządzanie synchronizacją
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Zarządzanie synchronizacją

W Anveo Mobile App na każdym ekranie znajduje się przycisk umożliwiający rozpoczęcie synchronizacji z Dynamics. Domyślnym zachowaniem jest uruchomienie pełnej synchronizacji.
Jednak w niektórych sytuacjach potrzebna będzie lepsza kontrola nad zachowaniem synchronizacji. Aby zdefiniować zestaw reguł w oparciu o Anveo Script, dodaj kod akcji do głównego menu użytkownika’, pole OnSyncAction. Jeśli kod działania jest ustawiony, synchronizacja zostanie uruchomiona za pomocą polecenia skryptu Anveo SYNC_DB.
Ta funkcja umożliwia bardzo elastyczne definiowanie zachowania synchronizacji, które opisujemy na naszej stronie internetowej. Przykłady można znaleźć w Action Code SYNC_MGMT.

Jeśli popełniłeś błąd składni w kodzie akcji OnSync, nie będziesz już mógł uruchomić synchronizacji za pomocą przycisku synchronizacji. Aby rozwiązać tę sytuację, przejdź do podmenu głównego menu użytkownika’w Anveo Mobile App, wybierz Synchronizację i rozpocznij ręczną, pełną synchronizację z tego miejsca. Ten przycisk jest zawsze dostępny i zawsze uruchamia pełną synchronizację.