Anveo Mobile App / Instalacja / Anveo Mobile App Uninstallation
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.