Anveo Mobile App / Najlepsze praktyki / Tworzenie nowych rekordów
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Tworzenie nowych rekordów

Możesz tworzyć nowe rekordy używając Anveo Script w Action Codes. Kody działań mogą być uruchamiane za pomocą menu lub przycisków. Najpierw zdefiniuj klucz główny rekordu, a następnie opcjonalnie ustaw dalsze wartości. Na koniec możesz pokazać nowy rekord na listach lub kartach.

Przed użyciem nowego rekordu na listach lub kartach należy całkowicie zdefiniować klucz główny. Nie ma możliwości ręcznej zmiany wartości klucza głównego na stronie karty.

Poniższy przykład kodu tworzy nowego klienta za pomocą numeru telefonu komórkowego serii CUST. Używa funkcji GetNextNo biblioteki LIB_NO_SERIES. Zazwyczaj numer telefonu komórkowego zostanie zastąpiony numerem końcowym nadanym przez Dynamics. Więcej informacji na temat numerów telefonów komórkowych można znaleźć tutaj.

local NewCustomer = Record('Customer');
Rec:SETVALUE('No.', GetNextNo('CUST'));
Rec:INSERT();
PAGE_OPEN('ASLS_CUSTOMER',NewCustomer,Rec);
Przykładowy kod pokazujący jak utworzyć nowego klienta. Rekord pojawi się później na Anveo Page.