Anveo Mobile App / Najlepsze praktyki / Korzystanie z kluczy wirtualnych
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Korzystanie z kluczy wirtualnych

Można także definiować klucze wirtualne dla istniejących tabel lub całkowicie wirtualne tabele w ramach tabel wirtualnych. Są one następnie dostępne w aplikacji do sortowania i filtrowania.

W przypadku zdefiniowania nowego klucza wirtualnego dla pól, które już istnieją w aplikacji, pola te muszą zostać usunięte z pakietu synchronizacji i dodane ponownie w celu przeniesienia klucza.