Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Menu

Istnieją trzy rodzaje menu w Anveo Client Suite: Menu w Main Menus Anveo Pages i Menu Templates. Wszystkie te typy menu mają głównie te same właściwości, z wyjątkiem tego, że szablony menu nie mogą być wywoływane bezpośrednio. Ponadto, właściwości menu w Anveo Pages są specjalnie omówione poniżej.

Możesz utworzyć nowe menu główne ze strony Main Menus w ustawieniach pakietu Anveo Client Suite w .

Code

Identyfikator Main Menu.

Type

Określa, czy wpis jest typu Main Menu czy Menu Template.

Menu Type

Menu Type powinien być ustawiony na Anveo Mobile App.

Width, Height

Nieistotne. W przypadku Anveo Mobile App rozmiar
Main Menu zależy od rozmiaru ekranu urządzenia przenośnego.

Anveo Theme

Określa kolorystykę menu.

OnOpenMenu Action

Skrypt wykonywany podczas otwierania menu.

OnReloadMenu Action

Skrypt wykonywany przy przeładowywaniu menu.

OnSynch Action

Skrypt wykonywany po naciśnięciu przycisku synchronizacji w menu.

OnClose Page Action

Skrypt wykonywany podczas zamykania menu przed wylogowaniem.

Możesz dodawać pozycje menu lub edytować istniejące pozycje menu jednym kliknięciem przycisku Edit. Menu można eksportować lub importować jako plik XML za pomocą funkcji Export selected main menus i Import main menus. Jeśli chcesz zaimportować menu i to menu już istnieje, menu nie zostanie nadpisane.

Page Element Menu

Każde Main Menu składa się z wielu Menu Elements określających jak będą wyglądać płytki w menu. Płytki mają następujące atrybuty:

Description

Tekst pokazany na kafelku. Tekst może być ustawiony w wielu językach poprzez […] …przycisk.

Linked Anveo Page

Określa stronę, która będzie dostępna po naciśnięciu płytki.

Action Code

Określa czynność, która zostanie wykonana po naciśnięciu płytki.

Jeśli nie została zdefiniowana ani Linked Anveo Page, ani Action Code, Menu Element zostanie wyświetlony jako nagłówek.

Icon Description

Określa, jaka ikona jest wyświetlana na kafelku (więcej informacji o ikonach tutaj).

Fill Fit Color

Jeśli jest zaznaczone, ikona’nie będzie miała ramki.

Icon Color

Jeśli ikona może być kolorowa, kolor można zdefiniować tutaj.

Text Color

Definicja koloru tekstu na płytce.

Background Color

Definicja koloru płytki.

Za pomocą funkcji Up, Down, Left i Right można ustawić kolejność i wcięcie elementów menu.

Zmiany dokonane w menu głównym są niewidoczne w kliencie dopiero po ponownym uruchomieniu sesji (np. poprzez przeładowanie strony internetowej w przeglądarce) lub synchronizację w Anveo Mobile App.

Pozycje menu bez połączonej Anveo Page, relacji użytkownika lub kodu funkcyjnego nie są widoczne w kliencie. To samo dotyczy pozycji menu, które odnoszą się do niepublikowanych Anveo Pages lub Anveo Pages, do których nie masz wystarczających praw (więcej informacji na temat praw dostępu tutaj).

Jeśli zostawisz opis pozycji menu puste i wskażesz Anveo Page, do której znajduje się link, opis Anveo Page wraz z wszystkimi tłumaczeniami zostanie automatycznie przeniesiony do pozycji menu.

Menu Templates

Oprócz tworzenia indywidualnych wpisów w menu można stworzyć szablon menu i wstawić go do Anveo Pages. W ten sposób oszczędzasz czas i nie musisz często odtwarzać menu, z których korzystasz w Anveo Pages. Masz również możliwość użycia szablonu menu w obrębie szablonu menu, dzięki czemu możesz go szybciej skonfigurować, chociaż nie możesz tego zrobić używając szablonów z tym samym kodem.

Możesz edytować wszystkie szablony menu w menu głównym w poprzez stronę Menu Templates. Możesz również eksportować lub importować szablony menu jako plik XML poprzez stronę. Jeśli chcesz zaimportować szablon menu i ten szablon już istnieje, nie zostanie on nadpisany.

W przeciwieństwie do menu głównego, menu na Anveo Pages mają właściwości Close Anveo Page after action oraz Line choice required.

Line choice required

Zmusza użytkownika do wybrania elementu na liście Anveo Page Elements, aby umożliwić użytkownikowi kontynuację. Jest to konieczne np. w celu usunięcia linii.

W Anveo Mobile App Menu Elements są wyświetlane w różnych miejscach w zależności od tego, czy wymagany jest wybór linii. W prawym górnym rogu znajdują się elementy menu bez wyboru linii, które nie wymagają zapisu – np. wstawienie nowego rekordu. Pozycje menu związane z nagraniami są dostępne po naciśnięciu linii. Ponieważ naciśnięcie rekordu w Anveo Mobile App może być również użyte do innych działań, kod działania OPENLINEMENU() musi być ustawiony w polu Short Press Action lub Long Press Action Anveo Page Element (więcej informacji tutaj).