Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Relacje tabelaryczne

Anveo Page Table-Field Relation definiuje domyślne relacje (filtry danych) pomiędzy połączonymi Anveo Pages. Która kombinacja źródłowej tabeli/pola odnosi się do której kombinacji docelowej tabeli/pola jest zdefiniowana w czterech kolumnach. To ustawienie jest ustawieniem globalnym. W przeciwieństwie do klienta Dynamics, nie musi on być ustawiany ponownie dla każdej relacji Anveo Page. Jest to wartość domyślna, która może zostać nadpisana przez <em przy użyciu kodu C/AL lub skryptu Anveo, jeśli w niektórych przypadkach wymagane są inne relacje.

Anveo Client Suite oferuje trzy różne rodzaje relacji:

Opcja 1: Definicja globalna jako wartość domyślna

Te relacje tabelaryczne obowiązują globalnie dla wszystkich Anveo Pages w . Jeśli zdefiniujesz filtry w domyślnych relacjach tabelarycznych, filtry te będą używane wszędzie. Pomaga to w ustawieniu podstawowych relacji tylko raz, bez konieczności ponownego definiowania ich dla każdego linku Anveo Page.
Definicja ta może być używana do ustawiania prostych relacji z wielu pól od źródła do tabeli docelowej, w tym dodatkowych filtrów statycznych.

Przykład: Relacja między klientem a księgą klienta filtruje tylko numer klienta.

Wariant 2: stosunki indywidualne

W niektórych przypadkach mogą być wymagane inne relacje. Odbywa się to poprzez ustawienie Relation Code i zdefiniowanie relacji w Anveo Page Table-Field Relation z Relation Code. Użyj tego kodu relacji w linkach na swojej Anveo Page.

Przykładowy kod związku CUST:CLE[OPEN]: Łącze pomiędzy wpisami w księdze klientów a tabelami klientów pokazuje tylko wpisy otwarte. Oprócz filtra na numerze klienta, pole Open jest również filtrowane na prawdę (= 1).

Opcja 3: Indywidualne relacje dla filtrów złożonych lub elastycznych

Pierwsze dwie opcje pozwalają tylko na proste relacje pomiędzy dwiema tabelami (i wieloma polami), ale zawsze używając wartości pola jako filtra lub używając stałych wartości filtra.
Nie jest możliwe używanie złożonych filtrów z wieloma tabelami, ani elastycznych filtrów z dynamicznymi danymi, takich jak filtr oparty na aktualnej dacie (np. Due Date). <= Można to zrobić za pomocą kodu C/AL lub skryptu Anveo.

Więcej informacji na temat Anveo Mobile App można znaleźć tutaj.

Konfiguracja tabelaryczno-polowych relacji między Anveo Page

Ta konfiguracja jest wymagana dla opcji 1 i 2. Istnieją trzy różne rodzaje relacji tabelarycznych:

Relation

Opisuje ogólną relację tabelaryczną, która jest niezbędna do prawidłowego łączenia Anveo Pages. Ta zależność jest wykorzystywana podczas każdego odczytu.

Tworzenie nowych rekordów w Anveo Mobile App odbywa się przy użyciu skryptu Anveo (zobacz tutaj). Konfiguracja funkcji wyszukiwania/upadków w Anveo Mobile App jest opisana tutaj .