Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Właściwości Anveo Page

Dalsza edycja Anveo Page odbywa się na karcie Anveo Page, która zawiera następujące zakładki:

General

Na zakładce General znajdują się wszystkie właściwości, które widziałeś na przeglądzie wszystkich Anveo Pages (zobacz tutaj). Klikając na przycisk Assist-edit-button […] W polu Opis można dodać opisy językowe Anveo Page.

Zauważ, że wyświetlanie zawartości pola w opisie działa tylko dla pól na Anveo Pages, które są widoczne lub ukryte.

Usage

Tutaj możesz zobaczyć szczegółowe informacje na temat korzystania z danej Anveo Page.

W tym momencie nie jest możliwe sprawdzenie, w jakich kodach akcji używana jest Anveo Page. Wynika to z braku możliwości automatycznego odczytu kodu C/AL przez . Oznacza to, że możliwe jest wywołanie Anveo Page za pomocą kodu C/AL bez wyświetlania jakiegokolwiek użycia.

Elements

Na liście Elements można zobaczyć wszystkie zdefiniowane na tej Anveo Page Anveo Page Elements. Więcej informacji na temat Anveo Page Elements można znaleźć tutaj

Mobile App

W tym miejscu można zdefiniować, jakie kody akcji powinny być wykonywane przy otwieraniu Anveo Page OnOpenPage oraz przy zamykaniu Anveo Page OnClosePage. Dodatkowo, można zdefiniować symbol i kolor tytułu Anveo Page.