Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Anveo Pages

Anveo Page służy do definiowania źródeł danych z tabel . Te dane tabelaryczne są przedstawione za pomocą Anveo Page Elements, z których zasadniczo istnieją dwa różne rodzaje: karty i listy. Karty służą do wyświetlania jednego rekordu, a listy pokazują kilka rekordów jednocześnie. Anveo Page Element typu karta może wystąpić tylko raz na Anveo Page, podczas gdy z drugiej strony listy rąk mogą pojawić się w Anveo Mobile App wiele razy. Poniższy rysunek pokazuje, że Dla każdej karty i listy są odpowiednie podtypy dla Anveo Mobile App, które są opisane w Anveo Page Elements.

Przykład Anveo Page
Anveo Mobile App: wpisz listę w smartfonie (po lewej) i wpisz kartę w tablecie PC (po prawej)

Na kolejnym poziomie, zakładka istnieje dla typu karty, z których każda przedstawia agregację pól. Na karcie w Anveo Mobile App można używać grup w dodatkach do zakładek w celu wyraźniejszego zobrazowania pól.