Najczęściej zadawane pytania / Anveo Mobile App / Grant Microsoft Entra-Application / Azure Active Directory Application „Anveo Mobile App” dla BC Online
Jest to tłumaczenie automatyczne. Pierwotne stanowisko jest dostępne w angielski.

Grant Microsoft Entra-Application / Azure Active Directory Application „Anveo Mobile App” dla BC Online

Korzystanie z Anveo Mobile App wymaga skonfigurowania uwierzytelniania service-to-service w Business Central, aby umożliwić Anveo Mobile App Cloud Service dostęp do bazy danych Business Central. Anveo Mobile App Setup Wizard utworzy nowy rekord Microsoft Entra Application (dawniej Azure Active Directory Application) i doda wymagane uprawnienia.

Dostęp do bazy danych musi być następnie przyznany przez użytkownika poprzez kliknięcie przycisku „Grant Consent”. Pojawi się nowe okno, aby zezwolić aplikacji na połączenie się z tą bazą danych Business Central Online.

Jeśli nie możesz przyznać dostępu, skontaktuj się z administratorem systemu z odpowiednimi uprawnieniami.

Oprócz akcji „Udziel zgody” upewnij się, że wybrano stan „Włączone”.